Ik help kunstenaars en creatieve ondernemers met hun bedrijfsvoering, zodat zij hun artistieke plannen beter kunnen verwezenlijken

Ineke Smits © Maria MakridisAls gedreven ondernemer met hart voor cultuur zet ik mijn ervaring en competenties in voor de ondersteuning van kunstenaars bij hun bedrijfsvoering. Dat varieert van tips bij fondsenwerving via advisering op strategisch en zakelijk gebied, tot het delen van kennis over bijvoorbeeld het oprichten van een stichting of belastingtechnische zaken.

Voor zolang ik mij herinner heeft cultuur deel uitgemaakt van mijn leven. Opgegroeid in een muzikale familie heb ik van jongs af aan vooral klassieke muziek gespeeld. Na een bijna afgemaakte studie muziekwetenschap in Utrecht heb ik twaalf jaar op Kreta (Griekenland) gewoond, waar mijn ondernemerschap varieerde van olijven plukken en geiten melken tot een restaurant uitbaten. Uiteindelijk trok de studie Kunstbeleid en – management me weer naar Utrecht.

Mijn huidige werkzaamheden zie ik als resultaat van deze schijnbaar grillige carrière: mijn kracht is dat ik mijn theoretische kennis combineer met een praktische benadering. Daarnaast heeft mijn verblijf in den vreemde mij geleerd dat er veel verschillende manieren zijn om naar vraagstukken te kijken.

Met deze competenties help ik graag anderen zodat zij hun plannen en artistieke ideeën beter kunnen realiseren.